Контакти

Cтудентски, младежки и преподавателски карти
ISIC, IYTC, ITICL

Намаления

Спортни и козметични центрове | Транспорт | Настаняване | Образование | Услуги | Култура | Ресторанти & Заведения | Медицински услуги | Магазини

   

В началото на 50-те години на генерална среща на Международния Студентски Съюз се обсъжда изключителното значение на пътуването, като една уникална възможност за преодоляване на предръсъдъците и изграждане на толерантност в след военната ера. На тази среща се ражда идеята за създаване на Конфедерация за Студентски Пътувания /ISTC/, която скоро след това се осъществявя.

Целта на новата организация е да създаде възможно най-благоприятни предпоставки за пътуване на студентите, като по този начин ги окуражи да преоткрият света с неговото многообразие от култури, етноси, обичаи и традиции.

На конференция на ЮНЕСКО през 1967г е приета дефиницията за студент редовно обучение. По този начин е създаден единственият международно признат документ удостоверяверяващ студентска самоличност - Международната Студентска карта за пътуване - ISIC.

През 1975г се създава Международната Младежка карта за пътуване /IYTC/, като по този начин се дава възможност на все повече млади хора да се включат в световния туристически поток. Картата скоро се превръща в универсален документ предлагащ намаления при пътуване за младежи на възраст до 26 години или по - млади. Признава се в 95 държави по света.

Международната Преподавателска карта за пътуване /ITIC/ е създадена през 1984г. за подпомагане на преподаватели и професори при пътуване и престой в чужбина и е официално признат международен документ доказващ академичен статус.

Членовете на Международната Конфедерация за Студентски Пътувания /ISTC/ - международни търговски организации и организации с идеална цел договарят намаления с различни компании предлагащи услуги свързани с туризма, за да могат на притежателите на тези карти да осъществят целта на Конфедерацията - да се създаде глобална мрежа за обмен на знание, куртура и идеи.

Верига за Младежки Туризъм "ОРБИТА" е официален разпространител на картите ISIC, IYTC, ITIC за територията на България.

Какво може да Ви предложат тези карти?

 • билети с намаление за международни и вътрешни авиолинии
 • остъпки при пътуване с влак и автобус
 • местен транспорт / трансфер и турове
 • отстъпки при настаняване в мадежки хотели и общежития
 • намаления при посещения на музеи, културни и исторически забележителности, галерии, кина, театри, шоу програми и много други
 • отстъпки в заведения за хранене и магазини
 • 24 часова безплатна линия за помощ осигуряваща правна и медицинска помощ
 • специални цени на застраховане при пътуване

Услуга ISIC връзка

Възможност да намалите разходите си за телефонни разговори, гласова поща, телесейф, безплатна електронна поща, можете да изпращате и получавате факсове, 24 часова информацонна линия на няколко езика.

ISIC карти
студентски
IYTIC карти
младежки
ITIC карти
преподавателски

Учащи над 7-ми клас

Студенти редовно обучение без възрастови ограничения

Участници в езикови и др. курсове, ако курса е минимум 12 учебни часа седмично, над 20 седмици и се организира от легитимно учебно заведение в страната и чужбина (трябва да изисквате документ)

Необходими документи за издаване

 • Уверение от Университет удостоверяващ, че сте редовен студент или копие от първа страница на студентската книжка и копие от страницата със заверен семестър
 • Снимка
 • Такса

Младежи неучащи до 26 ненавършени години. (няма долна възрастова граница)

Задочни студенти до 26 години.

Необходими документи за издаване

 • Копие от личната карта (паспорт)
 • Снимка
 • Такса

Преподаватели във висши, средни и основни учебни заведения на щат (не на хонорар)

Необходими документи за издаване

 • Служебна бележка от учебното заведение или копие от трудовия договор.
 • Снимка
 • Такса

 
контакти       нагоре