Контакт с нас

   

ВМТ ОРБИТА е основана през 1958г. и е настоящ член на редица национални и международни организации, като: Българската Туристическа Камара, Българската Асоциация на Туристическите Агенции (БАТА), Федерацията на Международните Младежки Туристически Организации (FYITO), Международната Конфедерация за Младежки Пътувания (ISIC), Асоциацията за чуждоезиково обучение (ALTO), Международната Асоциациа за Социален Туризъм (IAST).


За информация и резервации:

Централен офис:

ВМТ ОРБИТА
София 1000
бул. Христо Ботев 48
тел: 02/ 986-22-16, 987-91-28, 987-34-50
факс: 02/ 988-58-14
E-mail: orbita@journey.bg

Клонове в страната:

 

ММЦ "Приморско"

тел. 05561/ 20-09, 20-45
факс: 05561/ 20-06

ММТЦ "Батак"

тел. 03542/ 33-85
факс: 03542/ 32-00

Велико Търново

тел. 062/ 62-15-02

Русе

тел. 082/ 23-42-03

Бургас

тел. 056/ 84-12-54

Ловеч

тел. 068/ 2-11-43

Плевен

тел. 064/ 3-32-88

 
контакти       нагоре