Контакти

Cтудентски, младежки и преподавателски карти
ISIC, IYTC, ITICL

   
 

Tранспорт

ВМТ "ОРБИТА"
ISTC/IYTC/ITIC - специални намаления за самолетни билети
София, бул."Христо Ботев" № 48
тел: +359 2 986 22 16; 986 10 63;
факс: +359 2 988 58 14
E-mail: orbita@ttm.bg

"Usit Colour"
ISTC/IYTC/ITIC - специални намаления за самолетни билети

- София, бул."Васил Левски " № 35
тел: +359 2 981 19 00
факс: +359 2 981 99 00
www.usitcolours.bg
E-mail: sofia@usitcolours.bg

- Пловдив, ул."Константин Стоилов" №12
тел: +359 32 62 25 30
E-mail: plovdiv@usitcolours.bg

- Благоевград, ул."Кирил и Методий" № 9
тел: +359 73 807 17/18
E-mail:blgd@usitcolour.bg

- Варна, бул. "Цар Освободител" № 11
тел: + 359 52 63 17 01
E-mail: varna@usitcolour.bg

MYSIS - автобусни билети
ISTC/IYTC - 10 % отстъпка
тел: 02/323 001

Rali - 13 автобусни билети
ISTC/IYTC - 10 % отстъпка
София, ул."Раковски" № 88 вх.А
тел: +359 2/986 70 98

"TOURING" автобусни билети
ISTC/IYTC - 10 % отстъпка
София, ул. "Алабин" № 31
тел: +359 2/986 56 69

"JUBIM" автобусни билети
ISTC/IYTC - 10 % отстъпка
София, бул. "Мария Луиза" № 35 вх.В ет.3 ап.12
тел: +359 2 980 87 99; 831 924; 839 254

"VOV" - автобусни билети
ISTC/IYTC - 10 %
тел: +359 2/983 19 35

VECTRA TRAVEL
Варна
Бул "8-ми Приморски полк" №54
Тел: 052/ 600 225; 601 760
Факс: 052/608 186
ISIC / IYTC /ITIC
Специални тарифи за самолетни
и автобусни билети

 
контакти       нагоре