Контакти

Cтудентски, младежки и преподавателски карти
ISIC, IYTC, ITICL

   
 

Настаняване

ВМТ "ОРБИТА"
ISTC/IYTC/ITIC - специални отстъпки
София, бул."Христо Ботев" № 48
тел: +359 2 986 22 16; 986 10 63;
факс: +359 2 988 58 14
E-mail: orbita@ttm.bg

Хотел "Хоризонт"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
София, кв."Княжево" ул. "Генер. Кутузов" №23
тел: +359 2 57 42 17

Хотел "Далматинец"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
Копривщица, ул."Георги Бенковски" №62
тел: 07184/29 04; 048 944 681

Хотел "Орбита"
Варна
ул. "Цар Освободител" № 25 - преференциални цени
тел:052/22 51 62 факс: 052/25 92 88

Международен Младежки Център "Приморско"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
тел:05561/20 45; факс: 05561/20 06

Международен Младежки Туристически Център "Батак"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
тел:03542/33 85; факс: 03542/32 00

Хотел "Орбита"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 15
тел:+359 62/258 68

Бунгала
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
Враца ул. "Г.Пенчев" № 2
тел:+359 92/23 44

Хотел "Орбита"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
Ловеч, площад "Т.Кирков"
тел:+359 68/20 540 68/25 950

Хотел "Орбита"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
Плевен, ул. "Земенхоф" № 3
тел:+ 359 64/33 288

Хотел "Стражите"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
Банско, ул. "Глазне" № 7
тел:7443/ 40 92; 7443/ 40 93

Хотел "Ротасар"
ITIC - 8 %
София, ул."Коста Лулчев" /ул."Лидице" № 15А
тел: + 359 2/971 45 71 факс: +359 2/72 35 58
E-mail: sarhotel@techno-link.com

Хотел "Орбита - 1"
ISIC/IYTC/ITIC - 10%
Ловеч, площад "Тодор Кирков" №1

Хотел "Орбита - 2"
ISIC/IYTC/ITIC - 20%
Ловеч, площад "Тодор Кирков" №10

Хотел "Балкан"***
Плевен
Ул. "Русе" № 68
Тел: 064/ 2 22 15
ISIC / ITIC за настаняване 10 - 30%
за храна 10%

Хотел "Интер Ростов" **
Плевен
Ул. "Освобождение" № 2
Тел: 064/ 3801 892
ISIC /IYTC /ITIC
Настаняване и храна 10%

Хотел "Плевен" **
Плевен
Ул. "Република" № 2
Тел: 064/ 3 01 81
ISIC /IYTC /ITIC
Настаняване и храна 10%

Туристически дом "Мизия Холдинг" **
Плевен
Тел: 064/ 3 43 52
ISIC /IYTC /ITIC
Настаняване 20%

Мотел "Света Гора" ***
В.Търново
ул. "Ал. Самболийски" № 24;
062/ 3 48 10; 088 33 17 20
E-mail: dalcomers@skybiz.com
www.skynary.com/hotelbizvt
ISIC /IYTC /ITIC
Настаняване 15 %

Хотел "Ники"
ISIC/IYTC/ITIC - 10 %
София, ул. "Неофит Рилски"№16
тел:+359 2/511 915;
факс: +359 2/951 60 91; БЕТКОМ 02/951 51 04

 
контакти       нагоре